{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Systemy biometryczne

Linie papilarne, kształt twarzy, dłoni czy charakterystyczne cechy tęczówki oka, głos, rodzaj pisma ręcznego to wszystko może służyć jako sposób rozpoznawania i identyfikacji osobistej.

Techniki biometryczne są obecnie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się działów teleinformatyki. Rosnąca ilość przetwarzanych informacji powoduje, że ważnym problemem staje się zapewnienie najwyższej jakości kontroli dostępu. Biometria zatem może chronić przed nieautoryzowanym próbom dostępu do danych, informacji, systemów i sieci komputerowych, systemów alarmowych, budynków, pomieszczeń.

Kontrola biometryczna oparta jest na specyficznych cechach organizmu , które są charakterystyczne dla każdego człowieka. Pozwala na wdrożenie o wiele bardziej bezpiecznego systemu kontroli dostępu niż typowo elektrotechniczne rozwiązania oparte na czytnikach i kartach dostępowych.