{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Koordynator ds. inwestycji


Miejsce pracy: Szczecin
Praca na pełen etat

Zakres obowiązków:
• Sporządzanie dokumentów niezbędnych do prowadzenia prac inwestycyjnych
• Bieżące przekazywanie materiałów z budowy do działu projektowego
• Analiza dokumentacji projektowej
• Pomoc w przygotowywaniu dokumentacji powykonawczej
• Rozliczanie wykonanych prac
• Przygotowywanie ofert cenowych

Wymagania:
• Obsługa pakietu Office
• Obsługa oprogramowania AutoCad
• Prawo jazdy kategorii B
• Znajomość branży elektrycznej

Oferujemy:
• Możliwość zdobycia doświadczenia w dynamicznie rozwijającej się firmie
• Dostęp do nowoczesnych technologii, pojawienie się każdej nowinki technicznej z zakresu systemów i instalacji technicznych, teleinformatycznych, elektroenergetycznych, technologii budynkowych testujemy niezwłocznie i dostosowujemy do optymalnych potrzeb naszych klientów
• Warunki finansowe dostosowane do bieżących doświadczeń zawodowych kandydatów
• Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
• Dynamiczny rozwój i dostęp do specjalistycznych szkoleń
• Możliwość zdobycia uprawnień budowlanych

CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@mvb.pl z dopiskiem „Koordynator ds. inwestycji”. Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez firmę mvb w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko "Koordynator ds. inwestycji".

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.Specjalista ds. administracyjnych w dziale ofertowania i przetargów


Miejsce pracy: zachodniopomorskie / Szczecin

Wymagania:
• minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku;
• wykształcenie wyższe;
• znajomość pakietu MS Office;
• obsługa urządzeń biurowych;
• odpowiedzialność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań;
• zaangażowanie oraz chęć zdobywania nowej wiedzy i doświadczenia;
• samodzielność;
• odporność na stres i szybkie tempo pracy;
• prawo jazdy kat. B.

Do zadań pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należeć będzie m.in. :
• monitorowanie aktualnych postępowań przetargowych;
• analiza dokumentacji i przygotowywanie pism wynikających z procedur przetargowych;
• prowadzenie korespondencji z kontrahentami;
• kompletowanie oraz uzupełnianie dokumentów przetargowych;
• weryfikacja ofert od strony merytorycznej oraz pod względem zgodności z SIWZ;
• terminowa realizacja zadań związanych z procedurą przetargową;
• monitorowanie wyników postępowań przetargowych;
• współpraca z działem księgowości, logistyki i realizacji;
• inne zadania zlecone przez przełożonego;

Dodatkowymi atutami będzie:
• znajomość branży zabezpieczeń teletechnicznych;
• znajomość języka angielskiego;
• znajomość zagadnień z obszaru RODO, ISO 27001, ISO 9001. AQAP 2110.

Oferujemy:
• pracę w profesjonalnym zespole;
• stabilne zasady zatrudnienia;
• możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się firmie.

CV prosimy przesyłać na adres e-mail rekrutacja@mvb.pl z dopiskiem „Specjalista ds. administracyjnych”. Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez firmę mvb w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko "Specjalista ds. administracyjnych”.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.Eine Ofenmülldeponie unter dem wachsamen Auge von Kameras

Der Hauptabfall, der bei der Strom- und Wärmeerzeugung anfällt, ist Ofenabfall. Durch die Installation von Videoüberwachungssystemen hat unser Unternehmen die Möglichkeit, einen Beitrag zur Verbesserung der Sicherheit der Abfalllagerung und zur Minimierung ihrer negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu leisten.
The furnace waste landfill under the watchful eye of cameras

The main waste generated in the process of electricity and heat production is furnace waste. By installing CCTV systems, our company has the opportunity to contribute to improving the safety of waste storage and minimizing their adverse impact on the environment.
Składowisko odpadów paleniskowych pod bacznym okiem kamer

Głównymi odpadami powstającymi w procesie produkcji energii elektrycznej i cieplnej są odpady paleniskowe. Poprzez zainstalowanie systemu kamer przemysłowych nasza firma  ma możliwość przyczynienia się do poprawy bezpieczeństwa  składowania  odpadów oraz zminimalizowania ich niekorzystnego wpływu na środowisko.
Modernisierung und Erweiterung des Überwachungssystems der Stadt Kolberg

Um die Sicherheit der Einwohner der Stadt Kolberg zu erhöhen, erhielten wir den Auftrag, die bestehende Videoüberwachung zu modernisieren. Die neueste Technologie wurde verwendet, um neue Beobachtungspunkte zu montieren und analoge Kameras durch IP-Geräte zu ersetzen. Das Errichten von Überwachungssystemen mit den neuesten Techniken ist ein wesentlicher Bestandteil des Schutzes der Stadt vor potenziellen Bedrohungen.
Modernization and extension of the monitoring system in the city Kołobrzeg

In order to increase the safety of the inhabitants of the city Kołobrzeg, we received an order to modernize the existing video monitoring. The latest technology was used to assemble new observation points and to replace analog cameras with IP equipment. Building monitoring systems using best techniques is an integral part of protecting the city against potential threats.
Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miasta Kołobrzeg

W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kołobrzeg otrzymaliśmy zlecenie na zmodernizowanie istniejącego monitoringu wizyjnego. Do montażu nowych punktów obserwacji oraz wymiany kamer analogowych na sprzęt IP wykorzystano najnowszą technologię. Budowanie systemów monitorowania za pomocą najnowocześniejszych  technik stanowi integralną część ochrony miasta przed potencjalnymi zagrożeniami.
 
Asystent projektanta systemów zabezpieczeń technicznych i instalacji elektrycznych


Oferta skierowana również do STUDENTÓW
Miejsce pracy: Szczecin
Elastyczny czas pracy

Opis stanowiska
• pomoc w sporządzaniu dokumentacji technicznej i projektowej:
rysunki oprogramowanie AutoCAD, opisy i zestawienia MS Word i Excel
• aktywna współpraca z innymi pracownikami firmy w zakresie koordynacji prac projektowych

Wymagania
• wykształcenie w zakresie elektrotechniki – instalacje elektryczne, elektronika lub automatyka
• znajomość pakietu MS Office i AutoCad
• umiejętność pracy w zespole
• umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów, samodzielność i odpowiedzialność

Oferujemy
• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w profesjonalnym zespole
• elastyczny czas pracy (dostosowany np. do zajęć na uczelni)
• specjalistyczne szkolenia i możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się firmie.

CV ze zdjęciem prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@mvb.pl z dopiskiem „Asystent Projektanta”. Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez firmę mvb w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko "Asystent Projektanta".

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.Serwisant elektronicznych systemów bezpieczeństwa


Miejsce pracy: zachodniopomorskie / Szczecin

Opis stanowiska:

Wymagania:

Oferujemy:

CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@mvb.pl z dopiskiem „Serwisant”. Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez firmę mvb w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko "Serwisant".

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.Programista


Miejsce pracy: Szczecin
Praca na pełen etat

Opis stanowiska:
• projektowanie, tworzenie aplikacji
• opieka i rozwój aplikacji tworzonych na potrzeby klientów, również produkcji mvb
• integracja aplikacji z innymi systemami (również sprzętowymi)

Wymagania:
• umiejętność pracy w zespole
• umiejętność samodzielnego poszukiwania rozwiązań i analitycznego myślenia
• znajomość środowiska .NET Framework
• znajomość relacyjnych baz danych SQL wraz z narzędziami do raportowania
• znajomość języka C#
• umiejętność projektowania aplikacji
• prawo jazdy

Dodatkowymi atutami będą:
• znajomość środowisk mobilnych
• znajomość programowania rozwiązań Web

Oferujemy:
• pracę w profesjonalnym zespole
• stabilne zasady zatrudnienia
• możliwość rozwoju zawodowego

CV ze zdjęciem prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@mvb.pl z dopiskiem „Programista”. Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez firmę mvb w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko "Programista".

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.Entwicklung der Überwachung in Bussen des öffentlichen Verkehrs

Auf Wunsch des Rathauses in Stettin haben wir in weniger als einem Monat das Videoüberwachungssystem in 16 Stettiner Bussen erweitert und damit die Sicherheit der Reisenden erhöht. Darüber hinaus wurde das neu geschaffene System an das bestehende städtische Videoüberwachungsnetz angeschlossen.
Development of monitoring in public transport buses

Again, at the request of the City Hall in Szczecin, in less than a month we expanded the video monitoring system in 16 Szczecin buses, improving the safety of travelers. In addition, the newly created system has been connected to the existing municipal video monitoring network.
Rozbudowa monitoringu w autobusach komunikacji miejskiej

Ponownie na zlecenie Urzędu Miasta w Szczecinie w niespełna miesiąc rozbudowaliśmy system monitoringu wizyjnego w 16 szczecińskich autobusach, poprawiającym tym bezpieczeństwo podróżnych.  Dodatkowo nowo powstały system został podłączony do istniejącej sieci miejskiego monitoringu wizyjnego.
Informationssicherheits-Management-System
Information Security Management System

ISO 27001
System zarządzania bezpieczeństwem informacji

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji to dla naszej firmy kolejny krok do doskonalenia. Od lat zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo w szerokim tego słowa znaczeniu – przede wszystkim w realizacjach inwestycji dla naszych kontrahentów, przetwarzaniu dokumentacji niejawnej, przetwarzaniu danych osobowych, ale również przy stosowaniu zabezpieczeń w siedzibie naszej firmy.

Zapadła jednak decyzja o sformalizowaniu wszystkich działań związanych z bezpieczeństwem, wynikiem czego jest uzyskanie przez nasz System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodności z normą ISO 27001:2017, potwierdzonej certyfikatem wydanym przez Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej.

 

 
Pliki do pobrania

 • Certyfikat ISO 27001:2017 [146 KB]
 • Zlecenia dla firm instalacyjnych z branży niskoprądowej i elektrycznej


  Poszukujemy firm specjalizujących się w wykonywaniu instalacji branży niskoprądowej i elektrycznej w celu podjęcia stałej współpracy przy realizacjach inwestycji w Szczecinie oraz na terenie województwa zachodniopomorskiego.

  Oferty należy kierować na adres: biuro@mvb.pl z dopiskiem "Firma - branża niskoprądowa i elektryczna".

  Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 601 412 035  Perimeter-Sicherheitssystem am Flughafen Posen

   Im Namen des Flughafen Poznań-Ławica Sp. z o.o. Wir haben das Einbruchmeldesystem erweitert, das durch die Änderung der Flughafengrenze vorgegeben ist. Die Arbeit bestand darin, Sensoren für das Perimeter-Sicherheitssystem an einem neuen 460 m hohen Zaun anzubringen und in das bestehende System zur Erkennung von Eindringlingen auf Flughäfen zu integrieren.
  Obwodowy system bezpieczeństwa w Porcie Lotniczym w Poznaniu

  Na zlecenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o. wykonaliśmy rozbudowę systemu detekcji intruzów podyktowaną zmianą granicy terenu lotniska. Prace polegały na rozmieszczeniu czujników obwodowego systemu bezpieczeństwa na nowym ogrodzeniu o długości 460 m oraz włączeniu ich do istniejącego systemu detekcji intruzów lotniska.
  Obwodowy system bezpieczeństwa w Porcie Lotniczym w Poznaniu

  Na zlecenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o. wykonaliśmy rozbudowę systemu detekcji intruzów podyktowaną zmianą granicy terenu lotniska. Prace polegały na rozmieszczeniu czujników obwodowego systemu bezpieczeństwa na nowym ogrodzeniu o długości 460 m oraz włączeniu ich do istniejącego systemu detekcji intruzów lotniska.
  Perimeter security system at the Poznań Airport

  On behalf of the Poznań-Ławica Airport we have expanded the intruder detection system dictated by the change in the border of the airport area. The work consisted of placing sensors for the perimeter security system on a new 460 m fence and incorporating them into the existing airport intruder detection system.
  Europameisterschaft im Sportgymnastik

  Letzte Woche haben wir als Technologiepartner die Organisatoren der 8. Europameisterschaft im Sportgymnastik, die in der Netto Arena in Stettin stattfand, aktiv unterstützt. Unzählige Geräte, Kabel, Stecker - das alles, damit das nächste Sportereignis von europäischem Rang in unserer Stadt auf höchstem Niveau organisiert wurde. Der organisatorische Erfolg und das hohe sportliche Niveau der Spieler haben dazu geführt, dass die Meisterschaften bei den Einwohnern großes Interesse fanden, was sich in den gesamten Tribünen widerspiegelte.
  European Gymnastics Championships

  Last week, as a Technology Partner, we actively supported the organizers of the 8th European Championships in Sports Gymnastics, which were held in Szczecin's Netto Arena. Countless equipment, cables, connectors - all this so that the next sporting event of European rank in our city was organized at the highest level. The organizational success and high level of sport that the players gave us caused that the championships enjoyed great interest of the inhabitants, which was reflected in the full stands.
  Mistrzostwa Europy w Gimnastyce Sportowej

  W minionym tygodniu, jako Partner Technologiczny, czynnie wspieraliśmy organizatorów 8. Mistrzostw Europy w Gimnastyce Sportowej, które odbyły się na szczecińskiej Netto Arenie. Niezliczona ilość sprzętu, kabli, złączek - wszystko po to, aby kolejna sportowa impreza rangi europejskiej w naszym mieście była zorganizowana na najwyższym poziomie. Sukces organizacyjny oraz wysoki poziom sportowy, jaki zafundowali nam zawodnicy, spowodowały, że mistrzostwa cieszyły się wielkim zainteresowaniem mieszkańców, co odzwierciedliły pełne trybuny. 
  Zdjęcia

  Überwachung in Hybridbussen

  16 neue und sichere Hybridfahrzeuge gingen in Stettin auf die Straße. Auf Wunsch von Solaris haben wir die Aufgabe abgeschlossen, Busse des öffentlichen Nahverkehrs mit einer Videoüberwachung auszustatten, die die Aufzeichnung von Ereignissen aus dem Fahrzeuginneren und der Umgebung ermöglicht.
  Monitoring on hybrid buses

  16 new and safe hybrid vehicles went to the streets of Szczecin. At the request of Solaris, we have completed the task of equipping public transport buses with video monitoring, allowing the recording of events from inside the vehicle and around it.
  Monitoring w hybrydowych autobusach

  Na ulice Szczecina wyjechało 16 nowych i bezpiecznych pojazdów hybrydowych. Na zlecenie firmy Solaris ukończyliśmy zadanie polegające na wyposażeniu autobusów komunikacji miejskiej w monitoring wizyjny, pozwalający na rejestrowanie wydarzeń z wnętrza pojazdu oraz wokól niego.
  Monitoring w hybrydowych autobusach

  Na ulice Szczecina wyjechało 16 nowych i bezpiecznych pojazdów hybrydowych. Na zlecenie firmy Solaris ukończyliśmy zadanie polegające na wyposażeniu autobusów komunikacji miejskiej w monitoring wizyjny, pozwalający na rejestrowanie wydarzeń z wnętrza pojazdu oraz wokól niego. 
  Modernisierung des Sichtsystems in der Ostseekaserne

  Wir haben eine weitere große Investition im Auftrag des Hauptquartiers des multinationalen Korps Nordost getätigt - Erweiterung und Modernisierung des Videoüberwachungssystems für Videoüberwachung. Im Rahmen der Arbeiten wurden neue Kameraausrüstungen installiert, neue Zwischenverteilungspunkte entwickelt und neue Ausrüstungen in das vorhandene Sicherheitsmanagementsystem integriert.
  Modernization of the vision system in the Baltic barracks

  We have completed another large investment on behalf of the Headquarters of the Multinational Corps Northeast - extension and modernization of the CCTV video monitoring system. As part of the work, new camera equipment was installed, new intermediate distribution points were developed and new equipment was integrated with the existing security management system.
  Modernizacja systemu wizyjnego na terenie Koszarów Bałtyckich

  Zakończyliśmy kolejną dużą inwestycję na zlecenie Kwatery Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego - rozbudowę i modernizację systemu monitoringu wizyjnego CCTV. W ramach prac zainstalowano nowy sprzęt kamerowy, rozbudowano i wykonano nowe pośrednie punkty dystrybucyjne oraz zintegrowano nowy sprzęt z istniejącym systemem zarządzania bezpieczeństwem.
  Modernizacja systemu wizyjnego na terenie Koszarów Bałtyckich

  Zakończyliśmy kolejną dużą inwestycję na zlecenie Kwatery Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego - rozbudowę i modernizację systemu monitoringu wizyjnego CCTV. W ramach prac zainstalowano nowy sprzęt kamerowy, rozbudowano i wykonano nowe pośrednie punkty dystrybucyjne oraz zintegrowano nowy sprzęt z istniejącym systemem zarządzania bezpieczeństwem.
  Kolorowa iluminacja dźwigozaurów
  Rozbudowa systemu monitoringu na terenie MEC w Kołobrzegu

  Kolejna zakończona inwestycja w nadmorskim Kołobrzegu. Na zlecenie Miejskiej Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu Sp. z o.o. wykonaliśmy modernizację i rozbudowę systemu CCTV w trzech lokalizacjach będących w zarządzaniu spółki. W ramach zadania zamontowano nowe punkty kamerowe oraz nowe  jednostki operatorskie.wraz z włączeniem ich w istniejącą infrastrukturę.
  Erweiterung des Überwachungssystems im MEC in Kolberg

  Eine weitere abgeschlossene Investition in das Küstengebiet von Kolberg. Im Namen von Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. Z oo z o.o. An drei vom Unternehmen verwalteten Standorten haben wir das CCTV-System modernisiert und erweitert. Im Rahmen der Aufgabe wurden neue Kamerapunkte und neue Bediengeräte installiert und in die bestehende Infrastruktur integriert.
  Expansion of the monitoring system at the MEC in Kołobrzeg

  Another completed investment in the seaside Kołobrzeg. On behalf of Municipal Heat Energy in Kołobrzeg we modernized and expanded the CCTV system in three locations managed by the company. As part of the task, new camera points and new operator units were installed, including their integration into existing infrastructure.
  Rozbudowa systemu monitoringu na terenie MEC w Kołobrzegu

  Kolejna zakończona inwestycja w nadmorskim Kołobrzegu. Na zlecenie Miejskiej Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu Sp. z o.o. wykonaliśmy modernizację i rozbudowę systemu CCTV w trzech lokalizacjach będących w zarządzaniu spółki. W ramach zadania zamontowano nowe punkty kamerowe oraz nowe  jednostki operatorskie.wraz z włączeniem ich w istniejącą infrastrukturę.
  Sicherheitssysteme im Wasserwerk Pomorzany

  Ende des Jahres haben wir eine große Investition in unsere Stadt getätigt. Im Auftrag von ZWiK Sp. Z oo z o.o. In Stettin haben wir ein Projekt zur Entwicklung elektronischer Sicherheitssysteme in ZPW Pomorzany abgeschlossen. Auf dieser Basis haben wir das Überwachungssystem SWiN und das Videoüberwachungssystem CCTV modernisiert. Ein weiteres Element der Aufgabe war der Austausch und die Reparatur des bestehenden Zauns von ZPW Pomorzany.
  Safety systems at the Pomorzany Water Production Plant

  At the end of the year, we completed a large investment in our city. On behalf of ZWiK Sp. z o.o. in Szczecin, we have completed a project to develop electronic security systems in ZPW Pomorzany. On its basis, we have modernized the SWiN surveillance system and CCTV video monitoring system. An additional element of the task was the replacement and repair of the existing ZPW Pomorzany fence.
  Systemy bezpieczeństwa na terenie Zakładu Produkcji Wody Pomorzany

  Z końcem roku zakończyliśmy dużą inwestycję w naszym mieście. Na zlecenie ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie wykonaliśmy projekt rozbudowy elektronicznych systemów bezpieczeństwa  na terenie ZPW Pomorzany. Na jego podstwie zmodernizowaliśmy system dozoru SWiN i system monitoringu wizyjnego CCTV. Dodatkowym elementem zadania była wymiana i naprawa istniejącego ogrodzenia ZPW Pomorzany.
  Systemy bezpieczeństwa na terenie Zakładu Produkcji Wody Pomorzany

  Z końcem roku zakończyliśmy dużą inwestycję w naszym mieście. Na zlecenie ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie wykonaliśmy projekt rozbudowy elektronicznych systemów bezpieczeństwa  na terenie ZPW Pomorzany. Na jego podstwie zmodernizowaliśmy system dozoru SWiN i system monitoringu wizyjnego CCTV. Dodatkowym elementem zadania była wymiana i naprawa istniejącego ogrodzenia ZPW Pomorzany.
  Massenveranstaltungen in der Millenium Hall

  Auf Wunsch von MOSiR Kolberg haben wir das bestehende CCTV-Videoüberwachungssystem in der Millenium-Sport- und Unterhaltungshalle an die Anforderungen der Verordnung des Ministeriums für Inneres und Verwaltung angepasst. über die Art und Weise der Aufrechterhaltung des Massenereignisses. Zu diesem Zweck wurde das System in bestehende Überwachungsanlagen der Stadt Kolberg und des städtischen Stadions in Kolberg integriert.
  Mass events at the Millenium Hall

  At the request of MOSiR Kołobrzeg, we adapted the existing CCTV video monitoring system at the Millenium Sports and Entertainment Hall to the requirements of the Regulation of the Ministry of Interior and Administration on the manner of perpetuating the mass event. To this end, the system has been integrated with existing monitoring installations of the city of Kołobrzeg and the Municipal Stadium in Kołobrzeg. 
  Imprezy masowe w Hali Millenium

  Na zlecenie MOSiR Kołobrzeg dostosowaliśmy istniejący system monitoringu wizyjnego CCTV na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej Millenium do wymagań Rozporządzenia MSWiA. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej. W tym celu system został zintegrowany z istniejącymi instalacjami monitoringu miasta Kołobrzeg oraz Stadionu Miejskiego w Kolobrzegu.
  Imprezy masowe w Hali Millenium

  Na zlecenie MOSiR Kołobrzeg dostosowaliśmy istniejący system monitoringu wizyjnego CCTV na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej Millenium do wymagań Rozporządzenia MSWiA. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej. W tym celu system został zintegrowany z istniejącymi instalacjami monitoringu miasta Kołobrzeg oraz Stadionu Miejskiego w Kolobrzegu.
  Kolorowa iluminacja dźwigozaurów

  Z największą przyjemnością przedstawiamy efekty naszej pracy z piątkowego inauguracyjnego pokazu iluminacji świetlnej żurawi portowych ze szczecińskiej Łasztowni.

   

  Fot. Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o.
  Zdjęcia

  Bunte Ausleuchtung von Kränen

  Wir freuen uns, die Ergebnisse unserer Arbeit aus der am Freitag eröffneten Demonstration der Lichtausleuchtung von Hafenkranen aus Stettiner Łasztownia präsentieren zu können.
  Zdjęcia

  Colorful illumination of cranes

  We are pleased to present the results of our work from the Friday inaugural show of light illumination of harbor cranes from Szczecin's Łasztownia.
  Zdjęcia

  Kolorowa iluminacja dźwigozaurów

  Na zlecenie Gminy Miasto Szczecin podjęliśmy się wyposażenia trzech szczecińskich dźwigozaurów, zlokalizowanych na Nabrzeżu Starówka, w system oświetlenia pozwalający na efektowne pokazy iluminacji świetlnej. Inauguracyjny pokaz świateł połączony z podkładem muzycznym zrobił na widzach pioronujące wrażenie. Już teraz można stwierdzić, że żurawie portowe ze szczecińskiej Łasztowni staną się wizytówką naszego miasta.

  Fot. Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o.
  Zdjęcia

  Wir laden Sie zur Beleuchtungsshow der Stettiner Kräne ein

  Heute um 18:00 Uhr wird eine Premiere der Beleuchtung von drei Stettiner Kränen am Starówka-Kai gezeigt. Nach dem gestrigen Eingang der Investition bei der Stadt Szczecin können wir die Ergebnisse unserer viermonatigen Arbeit offiziell vorstellen. Die heutige Lichtshow wird mit Hintergrundmusik kombiniert, was die Show definitiv attraktiver macht. Wir sehen uns um 18:00 Uhr auf den Boulevards von Stettin!
  Zapraszamy na pokaz iluminacji szczecińskich dźwigozaurów

  Już dziś, o godzinie 18:00 odbędzie się premierowy pokaz iluminacji trzech szczecińskich dźwigozaurów, zlokalizowanych na Nabrzeżu Starówka. Po wczorajszym odbiorze inwestycji przez Gminę Miasto Szczecin - możemy zaprezentować oficjalnie wyniki naszej czteromiesięcznej pracy. Dzisiejszy pokaz świateł połączony będzie z podkładem muzycznym, co zdecydowanie uatrakcyjni show.
  Do zobaczenia o 18:00 na szczecińskich bulwarach!
  We invite you to the illumination show of Szczecin cranes

  Today, at 18:00, there will be a premiere show of the illumination of three Szczecin cranes, located on the Starówka Quay. 


  Today, at 18:00, there will be a premiere show of the illumination of three Szczecin cranes, located on the Starówka Quay. After yesterday's receipt of the investment by the Municipality of Szczecin - we can officially present the results of our four-month work. Today's light show will be combined with background music, which will definitely make the show more attractive. See you at 18:00 on the Szczecin boulevards!  Rozbudowa PSI w Elektrowni Opole

  Za nami kolejny duży temat, związany z cyberbezpieczeństwem i podlegający wymaganiom dyrektyw i normatywów. A mianowicie wykonanie rozbudowy Przemysłowej Sieci Informatycznej o węzeł dla nowobudowanych bloków na terenie Elektrowni w Opolu, w celu zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa wymiany i przetwarzania danych cyfrowych.
  Rozbudowa PSI w Elektrowni Opole

  Za nami kolejny duży temat, związany z cyberbezpieczeństwem i podlegający wymaganiom dyrektyw i normatywów. A mianowicie wykonanie rozbudowy Przemysłowej Sieci Informatycznej o węzeł dla nowobudowanych bloków na terenie Elektrowni w Opolu, w celu zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa wymiany i przetwarzania danych cyfrowych.
  Bezpieczeństwo w Korpusie NATO

  Z końcem miesiąca zbiegło się zakończenie kilku zadań na zlecenie Kwatery Głównej Wielonarodowego Korpusu Pólnocno-Wschodniego. Większość prac związna była z rozbudową istniejącego na terenie koszarów systemu monitoringu wizyjnego. Dodatkowo, w kolejnych pomieszczeniach rozbudowano elektroniczne systemy zabezpieczeń, a tym samym dostosowano je do wymogów klasy II bezpieczeństwa NATO.
  Bezpieczeństwo w Korpusie NATO

  Z końcem miesiąca zbiegło się zakończenie kilku zadań na zlecenie Kwatery Głównej Wielonarodowego Korpusu Pólnocno-Wschodniego. Większość prac związna była z rozbudową istniejącego na terenie koszarów systemu monitoringu wizyjnego. Dodatkowo, w kolejnych pomieszczeniach rozbudowano elektroniczne systemy zabezpieczeń, a tym samym dostosowano je do wymogów klasy II bezpieczeństwa NATO.
  Expansion of the Industrial Information Network at Opole Power Plant

  Behind us is another big topic related to cyber security and subject to the requirements of directives and norms. Namely, the development of the Industrial Information Network for a node for new-built blocks at the Opole Power Plant, in order to ensure optimal security of the exchange and processing of digital data.
  Expansion of the Industrial Information Network at Opole Power Plant

  Behind us is another big topic related to cyber security and subject to the requirements of directives and norms. Namely, the development of the Industrial Information Network for a node for new-built blocks at the Opole Power Plant, in order to ensure optimal security of the exchange and processing of digital data.
  Security in the NATO Corps

  At the end of the month, the completion of several tasks on behalf of the Headquarters of the Multinational Corps Northeast coincided. Most of the work was connected with the extension of the video monitoring system existing in the barracks. In addition, electronic security systems were expanded in subsequent rooms, and thus they were adapted to the requirements of NATO security class II.
  Security in the NATO Corps

  At the end of the month, the completion of several tasks on behalf of the Headquarters of the Multinational Corps Northeast coincided. Most of the work was connected with the extension of the video monitoring system existing in the barracks. In addition, electronic security systems were expanded in subsequent rooms, and thus they were adapted to the requirements of NATO security class II.
  Ausbau des Industriellen Informationsnetzes im Kraftwerk Opole

  Hinter uns liegt ein weiteres großes Thema, das sich auf Cybersicherheit bezieht und den Anforderungen von Richtlinien und Normen unterliegt. Gemeint ist die Entwicklung des Industriellen Informationsnetzes für die Industrie um einen Knoten für neugebaute Blöcke im Gebiet Kraftwerk Opole, um eine optimale Sicherheit des Austauschs und der Verarbeitung digitaler Daten zu gewährleisten.
  Ausbau des Industriellen Informationsnetzes im Kraftwerk Opole

  Hinter uns liegt ein weiteres großes Thema, das sich auf Cybersicherheit bezieht und den Anforderungen von Richtlinien und Normen unterliegt. Gemeint ist die Entwicklung des Industriellen Informationsnetzes für die Industrie um einen Knoten für neugebaute Blöcke im Gebiet Kraftwerk Opole, um eine optimale Sicherheit des Austauschs und der Verarbeitung digitaler Daten zu gewährleisten.
  Sicherheit im NATO-Korps

  Am Ende des Monats fiel die Erfüllung mehrerer Aufgaben im Auftrag des Hauptquartiers des Multinationalen Korps Nordosteuropas zusammen. Die meisten Arbeiten betrafen die Erweiterung des in den Kasernen vorhandenen Videoüberwachungssystems. Darüber hinaus wurden elektronische Sicherheitssysteme in nachfolgenden Räumen erweitert und somit an die Anforderungen der NATO-Sicherheitsklasse II angepasst.
  Sicherheit im NATO-Korps

  Am Ende des Monats fiel die Erfüllung mehrerer Aufgaben im Auftrag des Hauptquartiers des Multinationalen Korps Nordosteuropas zusammen. Die meisten Arbeiten betrafen die Erweiterung des in den Kasernen vorhandenen Videoüberwachungssystems. Darüber hinaus wurden elektronische Sicherheitssysteme in nachfolgenden Räumen erweitert und somit an die Anforderungen der NATO-Sicherheitsklasse II angepasst.
  Rozbudowa systemu CCTV w EC Bydgoszcz

  Na zlecenie firmy SBB Energy wykonaliśmy rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w Elektrociepłowni Bydgoszcz. Nowe kamery, włączone do systemu zakładu, posłużą monitorowaniu pracy nowej instalacji odazotowania spalin kotłów.
  Rozbudowa systemu CCTV w EC Bydgoszcz

  Na zlecenie firmy SBB Energy wykonaliśmy rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w Elektrociepłowni Bydgoszcz. Nowe kamery, włączone do systemu zakładu, posłużą monitorowaniu pracy nowej instalacji odazotowania spalin kotłów.
  Expansion of the CCTV system at the Bydgoszcz Heat and Power Plant

  On behalf of SBB Energy, we have developed the video monitoring system in the Bydgoszcz Heat and Power Plant. New cameras, integrated in the plant's system, will be used to monitor the work of the new flue gas denitrification system.
  Expansion of the CCTV system at the Bydgoszcz Heat and Power Plant

  On behalf of SBB Energy, we have developed the video monitoring system in the Bydgoszcz Heat and Power Plant. New cameras, integrated in the plant's system, will be used to monitor the work of the new flue gas denitrification system.
  Ausbau des CCTV-Systems bei EC Bydgoszcz

  Im Auftrag des Unternehmens SBB Energy haben wir das Videoüberwachungssystem im Heizkraftwerk Bydgoszcz entwickelt. Neue Kameras, die in das Anlagensystem integriert sind, werden zur Überwachung der Arbeit des neuen Rauchgas-Entstickungssystems eingesetzt.
  Ausbau des CCTV-Systems bei EC Bydgoszcz

  Im Auftrag des Unternehmens SBB Energy haben wir das Videoüberwachungssystem im Heizkraftwerk Bydgoszcz entwickelt. Neue Kameras, die in das Anlagensystem integriert sind, werden zur Überwachung der Arbeit des neuen Rauchgas-Entstickungssystems eingesetzt.
  Modernisierung elektronischer Sicherheitssysteme im Hafen von Danzig

  Wir haben dieses Jahr eine weitere Investition gestartet, um die Sicherheit zu verbessern. Im Zusammenhang mit der Vertragsunterzeichnung haben wir Arbeiten im Zusammenhang mit der Modernisierung der technischen Sicherheitsmaßnahmen in den wichtigsten Einrichtungen der Hafenbehörde von Danzig S.A.
  Modernization of electronic security systems at the Port of Gdansk

  We have started another investment this year to improve safety. In connection with the signing of the contract, we have undertaken works related to the modernization of technical security measures in key facilities belonging to the Port of Gdansk Authority S.A.
  Modernizacja elektronicznych systemów bezpieczeństwa w Porcie Gdańskim

  Rozpoczęliśmy kolejną w tym roku inwestycję mającą na celu poprawę bezpieczeństwa. W związku z podpisaniem umowy podjęliśmy prace związane z modernizacja technicznych środków ochrony w kluczowych obiektach należących do Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.
  Monitoring wizyjny Miasta Kołobrzeg

  Nie tylko w naszym rodzimym Szczecinie, ale również w Kołobrzegu opiekujemy się systemem monitoringu miejskiego. Poza całorocznym serwisem systemu CCTV, na zlecenie gminy wykonaliśmy jego rozbudowę o nowy punkt kamerowy. W ramach zadania postawiliśmy słup montażowy, zamontowaliśmy nowy punkt dystrybucyjny i maszt oraz włączyliśmy nową kamerę do istniejącego zespołu rejestratora cyfrowego.
  Monitoring wizyjny Miasta Kołobrzeg

  Nie tylko w naszym rodzimym Szczecinie, ale również w Kołobrzegu opiekujemy się systemem monitoringu miejskiego. Poza całorocznym serwisem systemu CCTV, na zlecenie gminy wykonaliśmy jego rozbudowę o nowy punkt kamerowy. W ramach zadania postawiliśmy słup montażowy, zamontowaliśmy nowy punkt dystrybucyjny i maszt oraz włączyliśmy nową kamerę do istniejącego zespołu rejestratora cyfrowego.
  City of Kołobrzeg video surveillance

  Our home city is not the only place where we are responsible for the urban monitoring system. In addition to the annual service of the CCTV system, on behalf of the municipality we have expanded it with a new camera point. As part of the task, we set up a mounting pole, installed a new distribution point and mast, and added a new camera to the existing digital recorder unit.
  City of Kołobrzeg video surveillance

  Our home city is not the only place where we are responsible for the urban monitoring system. In addition to the annual service of the CCTV system, on behalf of the municipality we have expanded it with a new camera point. As part of the task, we set up a mounting pole, installed a new distribution point and mast, and added a new camera to the existing digital recorder unit.
  Videoüberwachung der Stadt Kołobrzeg

  Nicht nur in unserer Heimatstadt Stettin, sondern auch in Kołobrzeg kümmern wir uns um das städtische Überwachungssystem. Neben dem ganzjährigen CCTV-Systemdienst haben wir die Stadtverwaltung mit dem Ausbau eines neuen Kamerapunktes beauftragt. Als Teil der Aufgabe haben wir eine Montagestange aufgestellt, eine neue Verteilerstation und einen neuen Mast montiert und die neue Kamera an die vorhandene digitale Recorder-Einheit angeschlossen.
  Videoüberwachung der Stadt Kołobrzeg

  Nicht nur in unserer Heimatstadt Stettin, sondern auch in Kołobrzeg kümmern wir uns um das städtische Überwachungssystem. Neben dem ganzjährigen CCTV-Systemdienst haben wir die Stadtverwaltung mit dem Ausbau eines neuen Kamerapunktes beauftragt. Als Teil der Aufgabe haben wir eine Montagestange aufgestellt, eine neue Verteilerstation und einen neuen Mast montiert und die neue Kamera an die vorhandene digitale Recorder-Einheit angeschlossen.
  Prace na terenie fabryki opon Bridgestone w Stargardzie

  Z końcem sierpnia udało nam się zamknąć kilka zadań na terenie Fabryki Opon Bridgestone w Stargardzie. Na terenie zakładu dbamy m.in. o rozbudowę sieci Lan, dostawę/wymianę niezbędnego sprzętu, okablowanie strukturalne oraz zasilające, a także o montaż instalacji ethernetowej do nowych maszyn. Kolejne zadania w trakcie realizacji.
  Prace na terenie fabryki opon Bridgestone w Stargardzie

  Z końcem sierpnia udało nam się zamknąć kilka zadań na terenie Fabryki Opon Bridgestone w Stargardzie. Na terenie zakładu dbamy m.in. o rozbudowę sieci Lan, dostawę/wymianę niezbędnego sprzętu, okablowanie strukturalne oraz zasilające, a także o montaż instalacji ethernetowej do nowych maszyn. Kolejne zadania w trakcie realizacji.
  Work in the area of the Bridgestone tire factory in Stargard

  Z końcem sierpnia udało nam się zamknąć kilka zadań na terenie Fabryki Opon Bridgestone w Stargardzie. Na terenie zakładu dbamy m.in. o rozbudowę sieci Lan, dostawę/wymianę niezbędnego sprzętu, okablowanie strukturalne oraz zasilające, a także o montaż instalacji ethernetowej do nowych maszyn. Kolejne zadania w trakcie realizacji.
  Work in the area of the Bridgestone tire factory in Stargard

  At the end of August we were able to finish several tasks in the Bridgestone tire factory in Stargard. On the premises we are responsible, inter alia, for expansion of the Lan Network, delivery/replacement of necessary equipment, structural and power cabling, as well as mounting Ethernet installation on new machines. Subsequent tasks are ongoing.
  Arbeiten in der Bridgestone-Reifenfabrik in Stargard

  Ende August konnten wir einige Aufgaben in der Bridgestone Reifenfabrik in Stargard abschließen. In der Anlage kümmern wir uns unter anderem um den Ausbau des Lan-Netzwerks, Lieferung / Austausch notwendiger Geräte, Struktur- und Stromkabel sowie die Installation einer Ethernet-Installation für neue Maschinen. Weitere Aufgaben sind in Bearbeitung.
  Arbeiten in der Bridgestone-Reifenfabrik in Stargard

  Ende August konnten wir einige Aufgaben in der Bridgestone Reifenfabrik in Stargard abschließen. In der Anlage kümmern wir uns unter anderem um den Ausbau des Lan-Netzwerks, Lieferung / Austausch notwendiger Geräte, Struktur- und Stromkabel sowie die Installation einer Ethernet-Installation für neue Maschinen. Weitere Aufgaben sind in Bearbeitung.
  Najnowszy sprzęt na Deptaku Bogusława

  Włodarze naszego miasta nieustannie dbają o poprawę bezpieczeństwa na ulicach Szczecina. Tym razem nowoczesny sprzęt miejskiego monitoringu wizyjnego został zamontowany na Deptaku Bogusława - w popularnym miejscu spotkań nie tylko mieszkańców, ale również turystów odwiedzających Szczecin.
  The latest hardware on the Bogusława Boardwalk

  The authorities of our city are constantly striving to improve safety on the streets of Szczecin. This time, modern urban monitoring system was installed on the Bogusława Boardwalk - a popular meeting place, not only for residents, but also for tourists visiting Szczecin.
  The latest hardware on the Bogusława Boardwalk

  The authorities of our city are constantly striving to improve safety on the streets of Szczecin. This time, modern urban monitoring system was installed on the Bogusława Boardwalk - a popular meeting place, not only for residents, but also for tourists visiting Szczecin.
  Najnowszy sprzęt na Deptaku Bogusława

  Włodarze naszego miasta nieustannie dbają o poprawę bezpieczeństwa na ulicach Szczecina. Tym razem nowoczesny sprzęt miejskiego monitoringu wizyjnego został zamontowany na Deptaku Bogusława - w popularnym miejscu spotkań nie tylko mieszkańców, ale również turystów odwiedzających Szczecin. 
  Die neueste Ausrüstung an der Bogusław-Promenade

  Die Behörden unserer Stadt sind ständig bemüht, die Sicherheit auf den Straßen von Stettin zu verbessern. An der Bogusław-Promenade wurde diesmal eine moderne Videoüberwachung für die Stadt installiert - in einem beliebten Treffpunkt, nicht nur für die Einwohner, sondern auch für Touristen, die Stettin besuchen.
  Die neueste Ausrüstung an der Bogusław-Promenade

  Die Behörden unserer Stadt sind ständig bemüht, die Sicherheit auf den Straßen von Stettin zu verbessern. An der Bogusław-Promenade wurde diesmal eine moderne Videoüberwachung für die Stadt installiert - in einem beliebten Treffpunkt, nicht nur für die Einwohner, sondern auch für Touristen, die Stettin besuchen.
  Improvement of security in building No. 4

  We have finished work on behalf of the Headquarters of the Multinational Corps Northeast in building No. 4. As part of the work, the electronic security system was expanded in one of the rooms, and thus they were adapted to the requirements of the NATO security class II, the network and electrical installations were expanded as well throughout the building. Further work in the barracks are in progress.
  Improvement of security in building No. 4

  We have finished work on behalf of the Headquarters of the Multinational Corps Northeast in building No. 4. As part of the work, the electronic security system was expanded in one of the rooms, and thus they were adapted to the requirements of the NATO security class II, the network and electrical installations were expanded as well throughout the building. Further work in the barracks are in progress.
  Verbesserung der Sicherheit im Gebäude Nr. 4

  Wir haben die Arbeit im Auftrag des Hauptquartiers des Multinationalen Nordost-Korps im Gebäude Nr. 4 abgeschlossen. Als Teil der Arbeit wurde das elektronische Sicherheitssystem in einem der Räume erweitert und damit an die Anforderungen der NATO-Sicherheitsklasse II angepasst sowie das Netzwerk und die Installation erweitert Strom im gesamten Gebäude. Die weitere Arbeit in der Kaserne geht weiter.
  Verbesserung der Sicherheit im Gebäude Nr. 4

  Wir haben die Arbeit im Auftrag des Hauptquartiers des Multinationalen Nordost-Korps im Gebäude Nr. 4 abgeschlossen. Als Teil der Arbeit wurde das elektronische Sicherheitssystem in einem der Räume erweitert und damit an die Anforderungen der NATO-Sicherheitsklasse II angepasst sowie das Netzwerk und die Installation erweitert Strom im gesamten Gebäude. Die weitere Arbeit in der Kaserne geht weiter.
  Poprawa bezpieczeństwa w budynku nr 4

  Zakończyliśmy prace na zlecenie Kwatery Głównej Wielonarodowego Korpusu Pólnocno-Wschodniego w budynku nr 4. W ramach prac rozbudowano elektroniczny system zabezpieczeń w jednym z pomieszczeń, a tym samym dostosowano je do wymogów klasy II bezpieczeństwa NATO, a także rozbudowano sieci oraz instalację elektryczną w całym budynku. Kolejne prace w koszarach trwają.
  Poprawa bezpieczeństwa w budynku nr 4

  Zakończyliśmy prace na zlecenie Kwatery Głównej Wielonarodowego Korpusu Pólnocno-Wschodniego w budynku nr 4. W ramach prac rozbudowano elektroniczny system zabezpieczeń w jednym z pomieszczeń, a tym samym dostosowano je do wymogów klasy II bezpieczeństwa NATO, a także rozbudowano sieci oraz instalację elektryczną w całym budynku. Kolejne prace w koszarach trwają.
  Kolejne autobusy Solarisa z monitoringiem

  Zakończyliśmy drugi etap systemu monitoringu wizyjnego w kolejnych dziesięciu autobusach niskopodłogowych firmy Solaris, kursujących na szczecińskich liniach. O bezpieczeństwo pasażerów i kierowców dbać będzie najwyższej jakości sprzęt zintegrowany z monitoringiem wizyjnym CCTV naszego miasta.
  Kolejne autobusy Solarisa z monitoringiem

  Zakończyliśmy drugi etap systemu monitoringu wizyjnego w kolejnych dziesięciu autobusach niskopodłogowych firmy Solaris, kursujących na szczecińskich liniach. O bezpieczeństwo pasażerów i kierowców dbać będzie najwyższej jakości sprzęt zintegrowany z monitoringiem wizyjnym CCTV naszego miasta.