mvb

LICENCJA NA BEZPIECZEŃSTWO

Oferty pracy

Oferty pracy

Nasza firma to doświadczenie, profesjonalizm i bezpieczeństwo w projektowaniu, realizacji i obsłudze systemów i instalacji zabezpieczeń technicznych, teleinformatycznych, elektroenergetycznych oraz wszelkiego rodzaju technologii budynkowych, ale co najważniejsze to możliwość rozwoju zawodowego w tak atrakcyjnym sektorze jak branża IT.

Prosimy o wybór interesującego stanowiska pracy, wysłania aplikacji, spotkania się z nami na rozmowie rekrutacyjnej i dołączenia do naszego zespołu tworząc nową jakość.

 

Adres mailowy na który należy nadsyłać aplikacje: rekrutacja@mvb.pl

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwane dalej „RODO” informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych mvb Sylwester Krzywiec Spółka Jawna, ul. Widuchowska 19, 71-718 Szczecin, e-mail: biuro@mvb.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Dawid Nogaj, e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO, w zakresie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, a po jego zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna, że podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Niepodanie wskazanych danych osobowych będzie skutkowało nieuwzględnieniem w procesie rekrutacji.
 9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Śledź nas

Dołącz do nas na Facebooku, Twitterze, Youtube i bądź na bieżąco.

 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
do góry